Taita Taveta Prayer Times

KE / Taita Taveta / Taita Taveta

Taita Taveta Qibla Direction

N E S W

Taita Taveta Qibla Direction

Compass Direction: 3.7°
Taita Taveta, Taita Taveta Qibla Direction: Compass Direction: 3.7° True Direction: 3.2°. Magnetic Variation: 0.5°.
# Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha Hijri
Nearby Places with Same Prayer Times

Taita Taveta, Taita Taveta District

Shigaro Prayer Times
Wundanyi Prayer Times
Sungululu Prayer Times
Mbauro Prayer Times
Kasungum Prayer Times
Mbale Prayer Times
Mwachara Prayer Times
Mwandanga Prayer Times
Wesu Prayer Times
Figini Prayer Times
Kungu Prayer Times
Ronge Prayer Times
Msau Prayer Times
Lower Majego Prayer Times
Sigaso Prayer Times
Madabogo Prayer Times
Weruga Prayer Times
Ngambinyi Prayer Times
Mwachawaza Prayer Times
Taita Hills Prayer Times
Ngerenyi Prayer Times
Kipusi Prayer Times