Zwevegem Prayer Times

BE / Flanders / Zwevegem

Zwevegem Qibla Direction

N E S W

Zwevegem Qibla Direction

Compass Direction: 122.3°
Zwevegem, Flanders Qibla Direction: Compass Direction: 122.3° True Direction: 122.3°. Magnetic Variation: 0°.
# Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha Hijri
Nearby Places with Same Prayer Times

Zwevegem, Sweveghem

Kwadestraat Prayer Times
Keiberg Prayer Times
Klijte Prayer Times
Achterhoek Prayer Times
Avelgem Prayer Times
Broekenhoek Prayer Times
Papestraat Prayer Times
Dries Prayer Times
Hoogstraatje Prayer Times
Knokke Prayer Times
Waffelstraat Prayer Times
Moen Prayer Times
Slijpbeek Prayer Times
Drie Linden Prayer Times
Raaptorf Prayer Times
Kloosterhoek Prayer Times
Sint-Lodewijk Prayer Times
Bavegemknok Prayer Times
Heestert Prayer Times
Breemeers Prayer Times
Kasteelbeek Prayer Times
Laatste Oortje Prayer Times
Bos Prayer Times
Dries Prayer Times
Zonnebergen Prayer Times
Bos Prayer Times
Kappaart Prayer Times
Klein Ronse Prayer Times
Heestert Prayer Times
Outrijve Prayer Times
Veerke Prayer Times
Kreupel Prayer Times
Poeldries Prayer Times
Sint-Denijs Prayer Times
Kappaart Prayer Times
Otegem Prayer Times
Keibeek Prayer Times
Veerke Prayer Times
Laten Prayer Times
Zwevegem Prayer Times
Klein Ronse Prayer Times
Kloosterhoek Prayer Times
Waffelstraat Prayer Times
Otegem Prayer Times
Dries Prayer Times
Otegem Prayer Times
Raaptorf Prayer Times
Sint-Denijs Prayer Times
Rokershoek Prayer Times
Laten Prayer Times
Laten Prayer Times
Papestraat Prayer Times
Zwevegem Prayer Times
Sint-Lodewijk Prayer Times
Veerke Prayer Times
Bossuit Prayer Times
Klein Ronse Prayer Times
Dries Prayer Times
Rokershoek Prayer Times
Pont-à-l'Haie, (Pont-a-l'Haie) Prayer Times
Pont-à-l'Haie, (Pont-a-l'Haie) Prayer Times
Outrijve Prayer Times
Kloosterhoek Prayer Times
Slijpbeek Prayer Times
Moen Prayer Times
Keibeek Prayer Times
Breemeers Prayer Times
Kasteelbeek Prayer Times
Avelgem Prayer Times
Keibeek Prayer Times