Narail Prayer Times

BD / Khulna / Narail

Narail Qibla Direction

N E S W

Narail Qibla Direction

Compass Direction: 278.5°
Narail, Khulna Qibla Direction: Compass Direction: 278.5° True Direction: 278°. Magnetic Variation: 0.5°.
# Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha Hijri
Nearby Places with Same Prayer Times

Narail, Narail District, Narail Zila, Noraayil, nara'ila, নড়াইল

Nandakol Prayer Times
Bil Pātharghāta, (Bil Patharghata) Prayer Times
Kāmālpratap, (Kamalpratap) Prayer Times
Dumdi Prayer Times
Hāmārol, (Hamarol) Prayer Times
Tābra, (Tabra) Prayer Times
Agrāhātī, (Agrahati) Prayer Times
Tapsira Prayer Times
Āmāda, (Amada) Prayer Times
Sārkol, (Sarkol) Prayer Times
Tālbāria, (Talbaria) Prayer Times
Narāl, (Naral) Prayer Times
Kuchiābāri, (Kuchiabari) Prayer Times
Ūla, (Ula) Prayer Times
Bayra Prayer Times
Chāndpur, (Chandpur) Prayer Times
Sālikha, (Salikha) Prayer Times
Noāgrām, (Noagram) Prayer Times
Noāpāra, (Noapara) Prayer Times
Kumr Prayer Times
Char Sālikha, (Char Salikha) Prayer Times
Jhikra Prayer Times
Hogladānga, (Hogladanga) Prayer Times
Dāriāpur, (Dariapur) Prayer Times
Rāmeswarpur, (Rameswarpur) Prayer Times
Uttarpāra, (Uttarpara) Prayer Times
Chāndpur Bagura, (Chandpur Bagura) Prayer Times
Dakshin Bāliādānga, (Dakshin Baliadanga) Prayer Times
Bhātgāti, (Bhatgati) Prayer Times
Karmmachandrapur Prayer Times
Kola Prayer Times
Gopalpur Prayer Times
Bāka, (Baka) Prayer Times
Jadunāthpur, (Jadunathpur) Prayer Times
Ishāngāti, (Ishangati) Prayer Times
Bagura Prayer Times