Shariatpur Prayer Times

BD / Dhaka / Shariatpur

Shariatpur Qibla Direction

N E S W

Shariatpur Qibla Direction

Compass Direction: 278.6°
Shariatpur, Dhaka Qibla Direction: Compass Direction: 278.6° True Direction: 278.1°. Magnetic Variation: 0.5°.
# Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha Hijri
Nearby Places with Same Prayer Times

Shariatpur, Shariatpur District, Shariatpur Jela, Shariatpur Zila

Char Kotāpāra, (Char Kotapara) Prayer Times
Purba Kotāpāra, (Purba Kotapara) Prayer Times
North Gāgrijora, (North Gagrijora) Prayer Times
Māijpāra, (Maijpara) Prayer Times
Chāndani, (Chandani) Prayer Times
Kurāsi, (Kurasi) Prayer Times
Dakhin Gāgrijora, (Dakhin Gagrijora) Prayer Times
Bālākhāna, (Balakhana) Prayer Times
Pārāgaon, (Paragaon) Prayer Times
Kalikāta, (Kalikata) Prayer Times
Nasāsan, (Nasasan) Prayer Times
Pāchak, (Pachak) Prayer Times
Bhāskardi, (Bhaskardi) Prayer Times
West Kotāpāra, (West Kotapara) Prayer Times
Bara Dulukhanda Prayer Times
Bāghia, (Baghia) Prayer Times
Masura Prayer Times
Bhojeswar Prayer Times
Dāsārta, (Dasarta) Prayer Times
Domsār, (Domsar) Prayer Times
Ekāndal, (Ekandal) Prayer Times
Koārpur, (Koarpur) Prayer Times
Ātipāra, (Atipara) Prayer Times
Daula Prayer Times
Khilgaon Prayer Times
Āchura, (Achura) Prayer Times
Char Kāndapāra, (Char Kandapara) Prayer Times
Tentulia Prayer Times
Purba Guripāra, (Purba Guripara) Prayer Times
Sujāsār, (Sujasar) Prayer Times
Bharatāisār, (Bharataisar) Prayer Times
Bilāskhān, (Bilaskhan) Prayer Times
Bhuchura Prayer Times
Japsa Prayer Times
Fatejangapur Prayer Times
Upasi Prayer Times
Dagri Prayer Times
Purba Bāgdi, (Purba Bagdi) Prayer Times
Udaytāra, (Udaytara) Prayer Times
Char Pātānidhi, (Char Patanidhi) Prayer Times
Kalyānpatti, (Kalyanpatti) Prayer Times
Pālang, (Palang) Prayer Times
Ānakhanda, (Anakhanda) Prayer Times
Chāndsār, (Chandsar) Prayer Times
Dhāmsi, (Dhamsi) Prayer Times
Āksa, (Aksa) Prayer Times
Dātra, (Datra) Prayer Times
Sāora, (Saora) Prayer Times
Mirpur Prayer Times
North Bālichara, (North Balichara) Prayer Times
Koārāg, (Koarag) Prayer Times
Bijhāri, (Bijhari) Prayer Times
Nayan Mātbarerkāndi, (Nayan Matbarerkandi) Prayer Times
Kāndigaon, (Kandigaon) Prayer Times
Kāpāspāra, (Kapaspara) Prayer Times
Kānargaon, (Kanargaon) Prayer Times
Sātpār, (Satpar) Prayer Times
Paschim Guripāra, (Paschim Guripara) Prayer Times
Gangādharpatti, (Gangadharpatti) Prayer Times
Naogaon Prayer Times
Mānda, (Manda) Prayer Times
Bājanpāra, (Bajanpara) Prayer Times
Shariatpur Prayer Times
Tulāsār, (Tulasar) Prayer Times
Bishugaon Prayer Times
Paschim Bāgdi, (Paschim Bagdi) Prayer Times
Sārenga, (Sarenga) Prayer Times
Sirangal Prayer Times
Rokandapur Prayer Times