Narayanganj Prayer Times

BD / Dhaka / Narayanganj

Narayanganj Qibla Direction

N E S W

Narayanganj Qibla Direction

Compass Direction: 278.2°
Narayanganj, Dhaka Qibla Direction: Compass Direction: 278.2° True Direction: 277.7°. Magnetic Variation: 0.5°.
# Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha Hijri
Nearby Places with Same Prayer Times

Narayanganj, Naraeongonj Jel, Naraeongônj Jel, Narayanganj District, Narayanganj Zila, Nārāyanganj District, narayanaganja jela, নারায়ণগঞ্জ জেলা

Sinlāba, (Sinlaba) Prayer Times
Pechānga, (Pechanga) Prayer Times
Pākunda, (Pakunda) Prayer Times
Rāutgaon, (Rautgaon) Prayer Times
Kāhena, (Kahena) Prayer Times
Utma Prayer Times
Kobāga, (Kobaga) Prayer Times
Gābtāli Hāt, (Gabtali Hat) Prayer Times
Dāsnaogaon, (Dasnaogaon) Prayer Times
Airāba, (Airaba) Prayer Times
Datterkāndi, (Datterkandi) Prayer Times
Sirāba, (Siraba) Prayer Times
Darikāndi Chak, (Darikandi Chak) Prayer Times
Perāba, (Peraba) Prayer Times
Bastal Prayer Times
Bara Krishnādi, (Bara Krishnadi) Prayer Times
Māsāba, (Masaba) Prayer Times
Mandirpur Prayer Times
Chhota Darikāndi, (Chhota Darikandi) Prayer Times
Edbardi Prayer Times
Baragaon Prayer Times
Bāllārpāra, (Ballarpara) Prayer Times
Bharat Prayer Times
Bara Mājher Char, (Bara Majher Char) Prayer Times
Mahishtek Prayer Times
Basigaon Prayer Times
Sādipur, (Sadipur) Prayer Times
Bhāti Gobindi, (Bhati Gobindi) Prayer Times
Brāhmanbāga, (Brahmanbaga) Prayer Times
Tetlāba, (Tetlaba) Prayer Times
Ākhālia, (Akhalia) Prayer Times
Kaltāpāra, (Kaltapara) Prayer Times
Golakāndail, (Golakandail) Prayer Times
Pājārdia, (Pajardia) Prayer Times
Nayāpur, (Nayapur) Prayer Times
Qāzipara, (Qazipara) Prayer Times
Māhmudpur, (Mahmudpur) Prayer Times
Kumārbāg, (Kumarbag) Prayer Times
Darikāndi, (Darikandi) Prayer Times
Shaikherhāt, (Shaikherhat) Prayer Times
Tilāba, (Tilaba) Prayer Times
Hāturāpāra, (Haturapara) Prayer Times
Lengardi Prayer Times
Prabhābardi, (Prabhabardi) Prayer Times
Rishir Char Prayer Times
Char Gobindapur Prayer Times
Murāldi, (Muraldi) Prayer Times
Lengatpur Prayer Times
Sutālara, (Sutalara) Prayer Times
Makimpur Prayer Times
Kamaldi Prayer Times
Char Tālikābād, (Char Talikabad) Prayer Times
Bhulta Prayer Times
Ariāba, (Ariaba) Prayer Times
Daulardi Prayer Times
Sinrāba, (Sinraba) Prayer Times
Karnagop Prayer Times
Ālampur, (Alampur) Prayer Times
Jāmpur, (Jampur) Prayer Times
Sāoghāta, (Saoghata) Prayer Times
Nānākhi, (Nanakhi) Prayer Times
Lādhur Char, (Ladhur Char) Prayer Times
Purba Darikāndi, (Purba Darikandi) Prayer Times
Laskardi Prayer Times
Chhota Manohardi Prayer Times
Tingaon Prayer Times
Baraibāri, (Baraibari) Prayer Times
Muchhār Char, (Muchhar Char) Prayer Times
Mirkuti Prayer Times
Bhāela, (Bhaela) Prayer Times
Mastarābād, (Mastarabad) Prayer Times
Nārsingal, (Narsingal) Prayer Times
Burumdi Prayer Times
Bhārgaon, (Bhargaon) Prayer Times
Barpa Prayer Times
Pāra Silmāndi, (Para Silmandi) Prayer Times
Atābdi, (Atabdi) Prayer Times
Mahmūddi, (Mahmuddi) Prayer Times
Harihardi Prayer Times
Sairpa Prayer Times
Mirkuti Chhar Prayer Times
Temdi Prayer Times