Hundsheim Prayer Times

AT / Lower Austria / Hundsheim

Hundsheim Qibla Direction

N E S W

Hundsheim Qibla Direction

Compass Direction: 133.8°
Hundsheim, Lower Austria Qibla Direction: Compass Direction: 133.8° True Direction: 137.5°. Magnetic Variation: -3.7°.
# Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha Hijri
Nearby Places with Same Prayer Times

Hundsheim

Salafeld Prayer Times
Schafberg Prayer Times
Hainburg an der Donau Prayer Times
Braunsberg Prayer Times
Schlossberg Prayer Times
Prellenkirchen Prayer Times
Feichtal Prayer Times
Öden, (Oden) Prayer Times
Edelstal Prayer Times
Turnhaufen Prayer Times
Wolfsthal Prayer Times
Lange Joche Prayer Times
Hundsheim Prayer Times
Rohrwiese Prayer Times
Teichberg Prayer Times
Hexenberg Prayer Times
Spitzerberg Prayer Times
Galgenbergl Prayer Times
Hindlerberg Prayer Times
Bauernlüsse, (Bauernlusse) Prayer Times
Freie Überlände, (Freie Uberlande) Prayer Times
Hainburger Wald Prayer Times
Hindlerberg Prayer Times
Neue Siedlung Prayer Times
Neue Siedlung Prayer Times
Hundsheimer Berg Prayer Times
Bauernlüsse, (Bauernlusse) Prayer Times
Hindlerberg Prayer Times
Hundsheimer Berg Prayer Times
Hundsheim Prayer Times
Wangheimer Wald Prayer Times
Bad Deutsch-Altenburg Prayer Times
Lange Joche Prayer Times
Pfaffenberg Prayer Times
Schafberg Prayer Times
Rohrwiese Prayer Times
Edelstal Prayer Times
Wangheimer Wald Prayer Times
Hexenberg Prayer Times
Roßkopfarm, (Rosskopfarm) Prayer Times
Hainburger Wald Prayer Times
Rohrwiese Prayer Times
Salafeld Prayer Times
Pfaffenberg Prayer Times
Hexenberg Prayer Times
Teichberg Prayer Times
Pfaffenberg Prayer Times
Mittlere Straßenäcker, (Mittlere Strassenacker) Prayer Times
Öden, (Oden) Prayer Times
Feichtal Prayer Times
Mittlere Straßenäcker, (Mittlere Strassenacker) Prayer Times
Mittlere Straßenäcker, (Mittlere Strassenacker) Prayer Times
Schlossberg Prayer Times
Hainburger Wald Prayer Times
Wangheimer Wald Prayer Times
Hundsheimer Berg Prayer Times
Spitzerberg Prayer Times
Spitzerberg Prayer Times
Schafberg Prayer Times
Wangheimer Wald Prayer Times
Neue Siedlung Prayer Times
Bauernlüsse, (Bauernlusse) Prayer Times
Galgenbergl Prayer Times
Hainburg an der Donau Prayer Times
Teichberg Prayer Times
Freie Überlände, (Freie Uberlande) Prayer Times
Teichberg Prayer Times
Feichtal Prayer Times
Spitzerberg Prayer Times
Hundsheim Prayer Times
Edelstal Prayer Times
Bad Deutsch-Altenburg Prayer Times
Rohrwiese Prayer Times
Öden, (Oden) Prayer Times
Edelstal Prayer Times
Bauernlüsse, (Bauernlusse) Prayer Times
Wolfsthal Prayer Times
Wolfsthal Prayer Times
Wolfsthal Prayer Times
Salafeld Prayer Times
Hindlerberg Prayer Times
Wolfsthal Prayer Times
Bad Deutsch-Altenburg Prayer Times
Roßkopfarm, (Rosskopfarm) Prayer Times
Roßkopfarm, (Rosskopfarm) Prayer Times
Freie Überlände, (Freie Uberlande) Prayer Times
Bad Deutsch-Altenburg Prayer Times
Prellenkirchen Prayer Times
Feichtal Prayer Times
Edelstal Prayer Times
Prellenkirchen Prayer Times
Wangheimer Wald Prayer Times
Feichtal Prayer Times
Braunsberg Prayer Times
Galgenbergl Prayer Times
Öden, (Oden) Prayer Times
Turnhaufen Prayer Times
Prellenkirchen Prayer Times
Turnhaufen Prayer Times
Lange Joche Prayer Times