Berg im Drautal Prayer Times

AT / Carinthia / Berg im Drautal

Berg im Drautal Qibla Direction

N E S W

Berg im Drautal Qibla Direction

Compass Direction: 127.6°
Berg im Drautal, Carinthia Qibla Direction: Compass Direction: 127.6° True Direction: 130.4°. Magnetic Variation: -2.7°.
# Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha Hijri
Nearby Places with Same Prayer Times

Berg im Drautal

Berger Bach Prayer Times
Berg im Drautal Prayer Times
Berg Prayer Times
Obere Drassnitz Prayer Times
Untere Drassnitz Prayer Times
Drassnitz Prayer Times
Greifenburg Prayer Times
Feistritz Bach Prayer Times
Gries Prayer Times
Goppelsberg Prayer Times
Glatschach Prayer Times
Rietschach Prayer Times
Ebenberg Prayer Times
Weinberg Prayer Times
Amlach Prayer Times
Emberg Prayer Times
Emberg Prayer Times
Nörenach, (Noerenach) Prayer Times
Schmelz Prayer Times
Hauzendorf Prayer Times
Drassnitzdorf Prayer Times
Feistritz Prayer Times
Grientschnig Prayer Times
Dellach im Drautal Prayer Times
Grientschnig Prayer Times
Gnoppnitz Bach Prayer Times
Egg Prayer Times
Oberberg Prayer Times
Gnoppnitz Bach Prayer Times
Bruggen Prayer Times
Drassnitzdorf Prayer Times
Raßnig, (Rassnig) Prayer Times
Gries Prayer Times
Rassing Prayer Times
Weinberg Prayer Times
Oberberg Prayer Times
Rietschach Prayer Times
Schmelz Prayer Times
Goppelsberg Prayer Times
Greifenburg Prayer Times
Berg im Drautal Prayer Times
Amlach Prayer Times
Hauzendorf Prayer Times
Feistritz Bach Prayer Times
Berg Prayer Times
Ebenberg Prayer Times
Knotenberg Prayer Times
Drassnitz Prayer Times
Dellach im Drautal Prayer Times
Obere Drassnitz Prayer Times
Untere Drassnitz Prayer Times
Glatschach Prayer Times
Berger Bach Prayer Times
Berg Prayer Times
Nörenach, (Noerenach) Prayer Times
Rassing Prayer Times
Knotenberg Prayer Times
Glatschach Prayer Times
Obere Drassnitz Prayer Times
Untere Drassnitz Prayer Times
Bruggen Prayer Times
Feistritz Prayer Times
Nörenach, (Noerenach) Prayer Times
Berger Bach Prayer Times
Egg Prayer Times
Hochwald Prayer Times
Oberberg Prayer Times
Raßnig, (Rassnig) Prayer Times
Drassnitz Prayer Times
Berg im Drautal Prayer Times
Goppelsberg Prayer Times