Parish of Saint Philip Prayer Times

AG / Saint Philip / Parish of Saint Philip

Parish of Saint Philip Qibla Direction

N E S W

Parish of Saint Philip Qibla Direction

Compass Direction: 80.8°
Parish of Saint Philip, Saint Philip Qibla Direction: Compass Direction: 80.8° True Direction: 66.1°. Magnetic Variation: 14.7°.
# Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha Hijri
Nearby Places with Same Prayer Times

Parish of Saint Philip, Saint Philip, Saint-Philip

Montpelier Prayer Times
Saint Philips Prayer Times
Betty’s Hope, (Betty's Hope) Prayer Times
Gilberts Prayer Times
Willoughby Prayer Times
Newfield Prayer Times
Colebrooks Prayer Times
Freetown Prayer Times
Piccadilly Prayer Times
Elliots Prayer Times
Goat Hill Prayer Times
Archbolds Prayer Times
William Point Prayer Times
Lyons Prayer Times
Christian Hill Prayer Times
Ffryes Prayer Times
Elmes Prayer Times
Fort William Prayer Times
Gaynors Prayer Times
Morris Loobys Prayer Times
Skerretts Prayer Times
Bethesda Prayer Times
Lynch Point Prayer Times
The Garden Prayer Times
Collins Prayer Times
Lower Lyons Prayer Times
Little Duers Prayer Times
Willoughby Bay Prayer Times
Bristol Ghaut Prayer Times
Black Ghaut Prayer Times
Glanvilles Prayer Times
Long Lane Prayer Times
Chalky Hill Prayer Times
Potworks Dam Prayer Times
Blakes Prayer Times
Christian Point Prayer Times
Lavingtons Prayer Times
Horse Shoe Reef Prayer Times
Red Hill Prayer Times
Christian Cove Prayer Times
Mannings Prayer Times
Browns Prayer Times
Ayres Creek Prayer Times
Christian Cove Prayer Times
Browns Bay Prayer Times
Hughes Bay Prayer Times
Christian Point Prayer Times
Black Ghaut Prayer Times
Horse Shoe Channel Prayer Times
Hughes Point Prayer Times
Pig Point Prayer Times
Delaps Prayer Times
Crawl Point Prayer Times
Blakes Prayer Times
Savannah Prayer Times
Grays Point Prayer Times
Little Cove Prayer Times
Long Lane Prayer Times
Lavingtons Prayer Times
Grays Prayer Times
Skerrets Bay Prayer Times
Liddy Bay Prayer Times
Hudson Point Prayer Times
Red Hill Prayer Times
Collins Prayer Times
Grants Prayer Times
Delaps Prayer Times
Half Moon Bay Prayer Times
Lower Lyons Prayer Times
Crawl Bay Prayer Times
Crawl Bay Prayer Times
Crawl Point Prayer Times
Comfort Hall Prayer Times
Daniel Bay Prayer Times
Chalky Hill Prayer Times
Machin Bay Prayer Times
Bristol Ghaut Prayer Times
Mayers Prayer Times
The Garden Prayer Times
Bethesda Prayer Times
Grants Prayer Times
Soldier Point Prayer Times
Muddy Bay Prayer Times
Daniel Bay Prayer Times
Comfort Hall Prayer Times
Grassfield Cove Prayer Times
Isaac Channel Prayer Times
Mamora Bay Prayer Times
Willoughby Bay Prayer Times
Sign Prayer Times
Exchange Bay Prayer Times
Elmes Prayer Times
Machin Bay Prayer Times
Isaac Point Prayer Times
Delaps Prayer Times
Little Duers Prayer Times
Gaynors Prayer Times
The Brook Prayer Times
Potworks Dam Prayer Times
Savannah Prayer Times