Samangān Prayer Times

AF / Samangan / Samangān

Samangān Qibla Direction

N E S W

Samangān Qibla Direction

Compass Direction: 243.2°
Samangān, Samangan Qibla Direction: Compass Direction: 243.2° True Direction: 246.6°. Magnetic Variation: -3.4°.
# Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha Hijri
Nearby Places with Same Prayer Times

Samangān, Samangan, Aybak, Eybak, Samanghan, Semegaan Province, Velayat-e Samangan, Velāyat-e Samangān, Wilayat-e Samangan, Wilāyat-e Samangān

Darah-ye Rūyanchah, (Darah-ye Ruyanchah) Prayer Times
Darah-ye Shilqowōr, (Darah-ye Shilqowor) Prayer Times
Darah-ye Qurbān Būlāq, (Darah-ye Qurban Bulaq) Prayer Times
Qorbān Būlāq, (Qorban Bulaq) Prayer Times