Kandahār Prayer Times

AF / Kandahar / Kandahār

Kandahār Qibla Direction

N E S W

Kandahār Qibla Direction

Compass Direction: 251.7°
Kandahār, Kandahar Qibla Direction: Compass Direction: 251.7° True Direction: 253.8°. Magnetic Variation: -2.1°.
# Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha Hijri
Nearby Places with Same Prayer Times

Kandahār, Kandahar, Gendahar Province, Kandhar, Velayat-e Kandahar, Velayat-e Kandehar, Velayat-e Qandahar, Velāyat-e Kandahār, Velāyat-e Kandehār, Velāyat-e Qandahār, Wilayat-e Kandahar, Wilāyat-e Kandahār

Tangay Anā Ghar, (Tangay Ana Ghar) Prayer Times