Wilāyat-e Ghōr Prayer Times

AF / Ghowr / Wilāyat-e Ghōr

Wilāyat-e Ghōr Qibla Direction

N E S W

Wilāyat-e Ghōr Qibla Direction

Compass Direction: 244°
Wilāyat-e Ghōr, Ghowr Qibla Direction: Compass Direction: 244° True Direction: 247°. Magnetic Variation: -3°.
# Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha Hijri
Nearby Places with Same Prayer Times

Wilāyat-e Ghōr, Wilayat-e Ghor, Ghor, Ghor Province, Ghorat, Ghore, Ghowr, Ghur, Ghōr, Thorat, Velayat-e Ghowr, Velāyat-e Ghowr

Dāmanah-ye Sar Kārī, (Damanah-ye Sar Kari) Prayer Times
Shēlah-ye Nar ‘Alaf, (Shelah-ye Nar `Alaf) Prayer Times
Dūzdān, (Duzdan) Prayer Times
Duzdān, (Duzdan) Prayer Times
Chahār Tangī, (Chahar Tangi) Prayer Times
Mīān Khārah-ye Duzdān, (Mian Kharah-ye Duzdan) Prayer Times
Darah-ye Khākyārak, (Darah-ye Khakyarak) Prayer Times
Ṟafa-i-Kamaṟak, (Rafa-i-Kamarak) Prayer Times
Kalk Prayer Times
Dahān-e Dūzdān, (Dahan-e Duzdan) Prayer Times
Duzdān, (Duzdan) Prayer Times
Kajak Rāh, (Kajak Rah) Prayer Times
Mīān Khārah-ye Duzdān, (Mian Kharah-ye Duzdan) Prayer Times
Lukah Kōhak, (Lukah Kohak) Prayer Times
Kōrāb-e Raḩmat, (Korab-e Rahmat) Prayer Times
Kōh-e Khāk-e Lāshah, (Koh-e Khak-e Lashah) Prayer Times
Siyāh Khūlah, (Siyah Khulah) Prayer Times
Armānābād, (Armanabad) Prayer Times
Armānābād, (Armanabad) Prayer Times
Kōrāb-e Raḩmat, (Korab-e Rahmat) Prayer Times